Medlemsavgifter

(för en termin)

Barn upp till 18 År: 400 kr

Ungdomar och vuxna från 18 år: 500 kr

Hela familjen: 800 kr

Stödmedlem: 50 kr


Plusgironummer: 38 87 30-4

(Skriv på meddelande medlems namn eller personnummer)